Direcționați 2% din impozitul dumneavoastră către CDS MASTER DANCE

Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze 2% din impozitul pe veniturile obținute în anul precedent către o entitate nonprofit. Această opțiune nu vă costă nimic. Dacă nu o folosiți, suma respectivă rămâne statului!
Direcționând această sumă către CDS MASTER DANCE Constanța, sprijiniți membrii clubului și dansul sportiv românesc. CDS MASTER DANCE este o asociație sportivă care are ca membri, în cea mai mare masură, elevi ai școlilor din Constanța. Aceștia participă la antrenamente și stagii de pregătire, la diverse copetiții naționale și internaționale sau activități de promovare a dansului;

Puteți direcționa 2% din impozit către CDS MASTER DANCE astfel:

1. Dacă sunteți salariat(ă), descărcați AICI formularul 230 (cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual). Completați-o, tipăriți-o și semnați-o. Nu este necesar să indicați suma pe care o direcționați către CDS MASTER DANCE. Această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanțe în funcție de impozitul pe venit plătit deja de dumneavoastră. Pe această cerere/formular 230 sunt trecute deja datele care indică CDS MASTER DANCE ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dumneavoastră.

Dacă aveți deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completați cu datele următoare:
-Denumire entitate nonprofit: Asociația Club de Dans Sportiv MASTER DANCE
-Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 25913857
-Cont bancar (IBAN): RO04INGB0000999902342516

Trimiteți formularul 230 completat și semnat de dumneavoastră la Administrația Financiară de care aparțineți, până la data de 15 mai 2010. Puteți trimite formularul prin poștă, cu scrisoare recomandată, sau îl puteți depune personal, la registratura Administrației Financiare.

2. Dacă aveți (și) venituri din alte surse (profesii libere - medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect; cedarea folosinței bunurilor - chirii, drepturi de autor, etc.), aveți obligația legală să depuneți la Administrația Financiară o declarație privind veniturile dumneavoastră. Pe aceeași declarație puteți indica și direcționarea a 2% din impozitul dumneavoastră către CDS MASTER DANCE.
Pentru aceasta:
Descărcați AICI "Declarația specială privind veniturile realizate" (declarația 200). Completați-o, tipăriți-o și semnați-o. Nu este necesar să indicați suma pe care o direcționați către CDS MASTER DANCE, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanțe în funcție de impozitul pe venit plătit deja de dumneavoastră. Pe acest formular sunt trecute deja datele care indică CDS MASTER DANCE ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dumneavoastră.

Dacă aveți deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completați cu datele următoare:

-Denumire entitate nonprofit: Asociația CDS MASTER DANCE
-Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 25913857
-Cont bancar (IBAN): RO04INGB0000999902342516

Trimiteți formularul 200 completat și semnat de dumneavoastră (eventual împreună cu formularul 230, dacă sunteți și salariat) la Administrația Financiară de care aparțineți, până la data de 15 mai. Puteți trimite documentele prin poștă, cu scrisoare recomandată, sau le puteți depune personal, la registratura Administrației Financiare.

Mulțumim persoanelor care au direcționat anterior către Asociatia “Club de Dans Sportiv MASTER DANCE Constanța” 2% din impozitul lor pe venit. Aceste sume au sprijinit desfășurarea activităților în cadrul asociației, precum și susținerea perechilor de top.